Meeting of friends
Game of lotto
Meeting of friends

O našom zariadení

Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA

Vízia CSS SYNNÓMIA

Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti.

Taking care of disabled
 

Poslanie CSS SYNNÓMIA

Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Napíšte nám!

COVID Semafor

Synnomia:

červená fáza - v zariadení je potvrdený výskyt Covid -19 u prijímateľov sociálnej služby, alebo zamestnancov

Dokumenty na stiahnutie

Download

cenník od 1.9.2022
cenník od 1.9.202219.08.2022, 35 kb
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 30.1.2023 - 3.2.2023
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 30.1.2023 - 3.2.202327.01.2023, 11 kb
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 6.2.2023 - 10.2.2023
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 6.2.2023 - 10.2.202303.02.2023, 11 kb
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 202121.03.2022, 804 kb
jedálny lístok 30.1.2023 - 5.2.2023
jedálny lístok 30.1.2023 - 5.2.202327.01.2023, 9 kb
jedálny lístok 6.2.2023 - 12.2.2023
jedálny lístok 6.2.2023 - 12.2.202303.02.2023, 9 kb
Poradovník žiadateľov o SS a aktuálny počet klientov 02/2023
Poradovník žiadateľov o SS a aktuálny počet klientov 02/202302.02.2023, 118 kb
Krízový plán
Krízový plán27.09.2021, 90 kb
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V CSS
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V CSS15.08.2022, 75 kb
POLITIKA A CIELE KVALITY
POLITIKA A CIELE KVALITY06.05.2022, 101 kb
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2022
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 202203.02.2022, 1426 kb
SPRIEVODCA V DSS
SPRIEVODCA V DSS06.05.2022, 3722 kb
Park
 

CSS Synnómia je súčasťou nášho života od roku 2000. Vytvára príležitosť k rozvoju poznania rôznych aktivít nášho syna Tomáška a jeho zaľub ako je spev a kreslenie. Absolvoval už veľa kultúrnych podujatí a výletov. .

mama klienta Tomáša L.

 

 

Naša dcérenka navštevuje CSS Synnómia asi 20 rokov na denný štvorhodinový pobyt. Za celý ten čas sme mohli porovnávať plusy aj mínusy. Z celkového hľadiska veľmi vítame možnosť, že môžeme aj na takýto krátky čas odovzdať svoje dospelé dieťa do skúsených odborných rúk bez obáv a zatiaľ si vybaviť svoje povinnosti. V spoločnosti svojich kamošov je tu naša dcérka spokojná. Má skvelé, skúsené a láskavé opatrovateľky. Každému jednému sa v starostlivosti prispôsobujú podľa jeho handicapu.

mama klientky Júlie T.


 

Patrím medzi klientov, ktorí sú v zariadení najdlhšie. Páči sa mi rodinná atmosféra, aktivity, ktorých máme dostatok, výlety aj športové vyžitie. Vždy sa teším, keď môžme v našom areáli opekať a variť guláš, pritom počúvať hudbu. Rád pomáham s údržbárskymi prácami aj s prácami na pozemku, baví ma byť užitočný. Ďakujem, že tu môžem byť.

Peťo, klient

Poskytované služby

Summer walk

Odborné činnosti

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ošetrovateľskú starostlivosť sociálna rehabilitácia- začleňovanie klientov do spoločnosti, pracovnú terapiu

Podrobnosti

Disability

Obslužné činnosti

Ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Podrobnosti

Checkup

Ďalšie činnosti

Lorem ipsum primis in dui. Integer mi augue, ullamcorper nec, suscipit urna viverra quis, varius felis auctor metus. Donec mi. Curabitur quam.

Podrobnosti

Aktivity

In pose of lotus
23 01.16

Výlet do lesoparku

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Backyard of a family house
01 01.16

Jar na záhrade

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Selfie of seniors
24 12.15

Vianoce v CSS!

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Časté otázky

Ako sa môžem stať klientom?

Podmienky prijatia a podrobnosti ohľadne postupu si prosím pozrite na stránke informácie pre uchádzača

Je možné v zariadení bývať?

Áno, zariadenie poskytuje aj ubytovanie, aj keď kapacity sú samozrejme obmedzené.

Ako je to so stravou?

Pre klientov, ktorí sú v zariadení celý deň poskytujeme 5 jedál, pre dochádzajúcich 4 jedlá

Zobraziť viac