Máte otázku?

Úsek riaditeľa

Ekonóm, účtovník

Bc. Miroslava Mičundová
041/565 1745
+421905 847 335
miroslava.micundova@vuczilina.sk

Odborný mzdový účtovník, personalista

Ing. Katarína Brůnová
041/565 1745
+421905 847 335
dsszagorazda.pam@vuczilina.sk

Sociálny pracovník - koordinátor

Mgr. Peter Gürtler
+421918 344 067
peter.gurtler@vuczilina.sk

Sociálny pracovník

Mgr. Zuzana Kremeňová
+421905 847 335
dsszagorazda.socialne1@vuczilina.sk

Sociálny pracovník

Mgr. Mariana Sedliaková
+421947 924 769
dsszagorazda.socialne2@vuczilina.sk

Asistent sociálnej práce

Andrea Pláňavská
+421905 847 335
dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk

Úsek priameho poskytovania sociálnych služieb

Vedúca úseku

Mgr. Renáta Kotuláčová
+421949 008 224
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

Pracovisko Sv. Gorazda 3

ambulantná forma A1
+421949 008 222
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

ambulantná forma A2
+421949 008 219
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

ambulantná forma A3
+421949 008 223
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

pobytová forma P3
+421949 008 221
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

Pracovisko Sv. Gorazda 2

pobytová forma P1
+421949 008 220
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

pobytová forma P2
+421905 200 578
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

Moyzesova 27 Žilina

ambulantná forma A4
+421905 847 334
dsszagorazda.uppss@vuczilina.sk
dsszagorazda@vuczilina.sk
dsszagorazda.zdravotne@vuczilina.sk

Úsek prevádzky

Vedúca úseku

Ing. Jana Slivková
+421908 216 389
jana.slivkova@vuczilina.sk

Úsek stravovania

Janka Paulína Janicová
+421905 668 226
dsszagorazda.stravovanie@vuczilina.sk

Kontakty  Riaditeľka zariadenia: Ing. Aneta VavríkováAdresa Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 2978/3
010 08 Žilina

Mobil: +421905 200 577 E-mail: dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk