Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2014 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 798/202221.11.202221.11.2022 14:36:10
Darovacia zmluva p. Hancová24.10.202224.10.2022 13:25:39
Zmluva č. 02/SŠI/2022 o zabezpečení a realizácií odborného výcviku v školskom roku 2022/202329.9.202230.09.2022 13:53:59
Zmluva o poskytunutí dotácie č. 591/202227.9.202228.09.2022 13:17:31
Zmluva č. 19 o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov07.09.202207.09.2022 11:05:57
Smlouva o prevední školení23.9.202206.09.2022 14:26:46
Zmluva o nájme č. 1/2022 nebytového priestoru za účelom vv činnosti v praktickej škole2.9.202231.08.2022 14:04:55
Darovacia zmluva Výbochová - peňažný dar16.8.202216.08.2022 14:06:25
Kúpna zmluva DEMIFOOD spol. s r. o.1.8.202201.08.2022 15:12:15
Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch PEZA a. s.1.8.202201.08.2022 15:08:00
Rámcová zmluva TOP JUICES, s. r. o. ovocné šťavy1.8.202201.08.2022 13:48:51
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r. o. mrazený tovar a potravinárske výrobky1.8.202201.08.2022 13:43:51
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach ZELMIX čerstvá zelenina a ovocie1.8.202229.07.2022 13:46:50
Rámcová kúpna zmluva č. 13000 Bidfood Mlieko a maslo, Jogurty a zmrzlina1.8.202229.07.2022 13:45:24
Darovacia zmluva Gurtler - mobilný telefón8.7.202208.07.2022 15:13:44
Dodatok k zmluve č. P8175 OTIS Výťahy1.7.202229.06.2022 13:49:51
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte CSS SYNNÓMIA20.6.202220.06.2022 13:56:46
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_12310.6.202210.06.2022 13:55:27
Darovacia zmluva - anonymný darca 20€3.6.202203.06.2022 13:51:59
Rámcová dohoda pri nákupe počítačovej, telekomunikačnej techniky a materiálu ZaFra Group, s. r. o. techniky1.6.202231.05.2022 10:07:00
Zmluva o poskytovaní služby - servisu a správe IT ZaFra Group, 1.6.202231.05.2022 10:02:34
Dodatok č. 2 Rámcovej kúpnej zmluve INMEDIA "Mrazený tovar a potravinárske výrobky"1.6.202231.05.2022 09:58:39
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve "čerstvé slepačie vajcia"1.6.202231.05.2022 08:34:34
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil1.5.202227.04.2022 15:01:39
Darovacia zmluva anonymný darca25.4.202225.04.2022 08:22:33
Dodatok č. 1 k zmluvám o bežných účtoch DSS 21.4.202220.04.2022 08:20:29
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 79514.4.202204.04.2022 08:13:41
Kúpna zmluva JINEX, s. r. o. Mäso, mäsové výrobky, paštéty1.4.202231.03.2022 14:13:27
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie HULMAN design studio s. r. o.31.3.202231.03.2022 08:16:25
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci NEDOROST, s. r. o.1.4.202230.03.2022 10:12:20
Zmluva č. 06/2022/LB LB-prevencia s. r. o.1.4.202230.03.2022 08:18:36
Rámcová kúpna zmluva č. ZA 1/20227.3.202207.03.2022 10:21:36
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi23.02.202223.02.2022 08:42:32
Zmluva o zabezpečení priebežnej odbornej praxe14.02.202214.02.2022 13:54:44
Darovacia zmluva10.02.202210.02.2022 14:27:50
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluive "Mlieko a maslo" INMEDIA spol. s r. o.22.1.202222.01.2022 08:11:36
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu21.01.202221.01.2022 10:29:35
Darovacia zmluva19.01.202219.01.2022 14:32:11
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve "maslo"15.01.2022 11:14:32
Dodatok č. 1/2022 k Rámcovej zmluve TOP JUICES, s. r. o.15.01.2022 08:09:39
Učebná zmluva05.01.202205.01.2022 08:56:23
Zmluva o poskytovaní služieb HUDMED, s. r. o.01.01.2022 14:44:12
Rámcova dohoda - pranie bielizne pre DSS SYNNÓMIA01.01.202201.01.2022 14:03:09
Zmluva o používaní webového rozhrania a aplikácie CARESEE01.01.202201.01.2022 08:04:55