Download

cenník od 1.9.2022
cenník od 1.9.202219.08.2022, 35 kb
cenník od 1.3.2022
cenník od 1.3.202228.02.2022, 190 kb
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 202121.03.2022, 804 kb
jedálny lístok 21.11.2022 - 27.11.2022
jedálny lístok 21.11.2022 - 27.11.202218.11.2022, 2053 kb
jedálny lístok 28.11.2022 - 4.12.2022
jedálny lístok 28.11.2022 - 4.12.202225.11.2022, 1336 kb
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 28.11.2022 - 2.12.2022
jedálny lístok CUDZÍ STRAVNÍCI 28.11.2022 - 2.12.202225.11.2022, 768 kb
Krízový plán
Krízový plán27.09.2021, 90 kb
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V CSS
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA V CSS15.08.2022, 75 kb
POLITIKA A CIELE KVALITY
POLITIKA A CIELE KVALITY06.05.2022, 101 kb
Poradovník žiadateľov o SS a aktuálny počet klientov 11/2022
Poradovník žiadateľov o SS a aktuálny počet klientov 11/202211.11.2022, 123 kb
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2022
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 202203.02.2022, 1426 kb
SPRIEVODCA V DSS
SPRIEVODCA V DSS06.05.2022, 3722 kb