Pre prístup ku faktúram a objednávkam po 1.1.2014 navštívte web asseccosolutions.

Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odberu elektroodpadu SEWA, a. s.26.11.2021 14:49:01
Dodatok č. ku zmluve o poskytnutí grantovej dotácie10.11.202110.11.2021 15:15:50
Darovacia zmluva04.11.202104.11.2021 11:00:00
Darovacia zmluva02.11.202102.11.2021 08:38:23
Zmluva o duálnom vzdelávaní25.10.202125.10.2021 14:01:53
Dodatok č. 6 k Dohode o určení výučbového zariadenia6.9.202106.10.2021 13:13:20
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov SAFIRS, s. r. o.1.9.202131.08.2021 13:18:44
Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby SAFIRS, s. r. o.1.9.202131.08.2021 13:15:26
Darovacia zmluva14.08.202116.08.2021 09:49:26
Rámcová zmluva TOP JUICES, s. r. o.01.08.202130.07.2021 14:39:45
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r. o. čerstvé vajcia01.08.202130.07.2021 14:37:47
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach ZELMIX s. r. o.01.08.202130.07.2021 13:21:04
Kúpna zmluva T-613, s.r.o.01.08.202130.07.2021 12:29:38
Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch PEZA, a.s.01.08.202130.07.2021 12:23:50
Zmluva o dodávke potravín LIBEX, s.r.o.01.08.202130.07.2021 12:20:06
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA,spol.s r.o.01.08.202130.07.2021 12:15:00
Rámcová kúpna zmluva BIDFOOD Slovakia s.r.o.01.08.202130.07.2021 10:09:09
Zmluva o dodávke potravín ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.01.08.202130.07.2021 10:03:30
Kúpna zmluva na nákup potravín DEMIFOOD spol. s r. o.01.08.202128.07.2021 12:34:55
Zmluva o zabezpečení odberu použitých batérií a akumulátorov SEWA, a. s.19.07.2021 12:10:28
Zmluva o zabezpečení odberu elektroodpadu SEWA, a. s.19.07.2021 12:06:58
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie02.07.202102.07.2021 08:58:43
Darovacia zmluva30.06.202130.06.2021 12:54:00
Rámcova dohoda na výpočtovú techniku ZaFra,s.r.o.01.06.202131.05.2021 08:23:03
Zmluva o poskytovaní servisu a správy IT ZAFRA, s. r. o.01.06.202131.05.2021 08:09:48
Darovacia zmluva31.05.2021 08:00:53
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve FCC Slovensko, s. r. o.01.05.202129.04.2021 08:06:40
Zmluva o spracúvaní osobných údajov08.04.202108.04.2021 07:30:01
Zmluva o dielo08.04.202108.04.2021 07:25:44
Zmluva o prevádzke internerovej stránky01.04.202101.04.2021 07:45:18
Darovacia zmluva19.03.202119.03.2021 08:06:57
Rámcová zmluva NEDOROST, s. r. o.16.03.202116.03.2021 13:53:48
Zmluva o DDS-Tatra banka15.03.2021-15.03.2021 13:58:09
RD na poskytovanie sluzieb_pranie bielizne_202129.01.2021 13:34:08
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP PO01.02.202129.01.2021 10:55:21
RKZ_Kinekus_202115.01.2021 14:44:44
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby04.01.202104.01.2021 10:08:26
Dodatok c1 kZmluve o beznom ucte201.01.2021 09:05:17
Dodatok c1 kZmluve o beznom ucte01.01.2021 09:04:11
zmluva_o_spolupr_ci.pdf30.11.2020 10:23:00